Под-категории
Акушерство та гінекологія
Анатомія людини (лікувальна справа)
Англійська мова
Безпека життєдіяльності
Біологія
Біофізика
Внутрішня медицина (акушерська справа)
Генетика
Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка
Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка
Медична біологія
Мікробіологія з основами вірусології та імунології
Основи екології та профілактичної медицини
Основи медичної інформатики та ОТ
Основи медсестринства (І)
Основи медсестринства (ІІ)
Основи правознавства
Охорона праці
Ріст і розвиток людини
Українська мова
Фізіологія (лікувальна справа)
Фізіологія
Хірургія
Патофізіологія та патоморфологія
Французька Мова
Біоорганічна хімія
Біонеорганічна хімія
Фізична та колоїдна хімія
Латинська мова
Фармакологія