Методична робота

Рейтинг Користувача: / 18
ГіршаКраща 

Методична робота в коледжі представлена як комплексна система розвитку фахово-методичних знань та вмінь викладачів на основі сучасних вимог до їх професійної компетенції. Вона спонукає кожного викладача удосконалювати свою педагогічну майстерність і фаховий рівень, сприяє взаємному збагаченню педагогічними знахідками, дає можливість молодим викладачам учитися педагогічної майстерності у старших і більш досвідчених колег, забезпечує підтримання у педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

У коледжі діє методичний кабінет, який є центром методичної роботи коледжу, Вашківецького та Новоселицького  медичних коледжів Буковинського державного медичного університету. Тут презентована постійно діюча експозиція друкованих статей, підручників, навчальних посібників, кращих навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін, сценаріїв «Тижнів знань», конкурсів «Кращий за професією», представлені методичні рекомендації для студентів, викладачів, матеріали всіх видів контролю тощо.

Основним змістом методичної роботи є:

-   міждисциплінарна інтеграція на основі створення наскрізних комп’ютерно-інформаційних засобів;

-    використання навчально-контролюючих комп’ютерних програм для діагностики навчання;

-   вдосконалення навчально-методичного забезпечення теоретичного та практичного навчання;

- вдосконалення системи формування професійних знань та вмінь на основі освітньо-професійної характеристики майбутнього фахівця;

-   актуалізація виховного аспекту з акцентом на деонтологічне виховання майбутнього фахівця-медика тощо.

 

Методична  робота в коледжі представлена такими організаційними формами, як відкриті заняття, взаємовідвідування, цільові та проблемні семінари, школа молодого викладача, школа педагогічної майстерності, навчально-методичні конференції та ін.

Одним із методів підвищення професійної майстерності викладачів є узагальнення і розповсюдження передового досвіду.

Останнім часом у коледжі сформувалось тісне співробітництво з Асоціацією медичних сестер міста Чернівці. Головним напрямом цієї співпраці стало проведення загальних семінарів з метою вивчення і поширення досвіду роботи медичних сестер, які працюють у медичних закладах міста. Викладачі коледжу беруть участь у конференціях медичних сестер, що проводяться Асоціацією медсестер Чернівецької області.

Навчально-виховну роботу здійснюють 124 викладачі. Із них:

«спеціаліст»  - 20;

«спеціаліст  ІІ категорії»  - 34;

«спеціаліст І категорії»  - 21;

«спеціаліст вищої категорії»  - 49;

«викладач-методист» - 32.

Звання «Відмінник освіти України» має 14 викладчів: Кулик О.Ф., Кузик Ф.В., Стрижаковська О.С., Авдіковська Л.М., Груба Т.П., Бешега Д.М., Божко І.Г., Кузнєцова Н.М., Кулик Л.І., Никитюк В.В.,  Піддубна П.І., Піц Л.О., Прунчак Н.І., Строкань В.І.

 Інтеграція з Буковинським державним медичним університетом спонукає молодих викладачів до підвищення наукового рівня, що реалізується у роботі над кандидатськими дисертаціями. Нині в коледжі  працює 8 кандидатів наук: Кулик О.Ф., Кузик Ф.В., Бойчук Т.І., Стрижаковська О.С., Попович Г.Б., Новицька І.О., Галичанська О.М., Герман Л.В.; 7 викладачів є здобувачами наукового ступеня кандидата наук: Гуменчук Г.І., Гучко О.І., Захарія В.І., Кравчук Н.Д., Ліснянська Н.В., Мігальчан І.О., Шевченко Н.О.

Викладачі коледжу беруть активну участь у науково-практичних конференціях: Регіональній науково-практичній конференції «Особистісно орієнтоване навчання як підвищення якості освіти та формування професійної культури майбутніх молодших спеціалістів» (16 жовтня 2015 року, Чернівці), засіданні Всеукраїнської спілки голів обласних методичних об’єднань викладачів-філологів Західного регіону (19 листопада 2015 року).

Викладачі коледжу включені в робочі групи з підготовки банків тестів «Крок М», є авторами та рецензентами навчальних програм, авторами навчальних посібників.

Педагогічний колектив навчального закладу у 2016/2017 н.р. працює над вирішенням загальної  методичної проблеми: «Формування професійних компетенцій майбутніх молодших медичних спеціалістів». Кожна циклова  комісія працює над розв’язанням приватних проблем. Відповідно до цього організована навчально-методична робота викладачів коледжу: заплановані доповіді на засіданнях циклових комісій та  педагогічних рад, засідання круглих столів, тематичне планування школи молодого викладача та школи педагогічної майстерності,  показові заняття.

 

 

Список викладачів, що атестуються у 2016/2017 н.р.

№ з/п

П.І.П.

Посада

Категорія

На що претендує

1

Авдіковська Людмила

Маноліївна

Викладач української мови та літератури

Вища, викладач-методист

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії

«спеціаліст вищої категорії»

та педагогічному званню «викладач-методист»

2

Андрушак

Ганна

Іванівна

Викладач педіатричних дисциплін

спеціаліст

присвоєння 

кваліфікаційної категорії

«спеціаліст другої категорії»

3

Божко

Ірина

Георгіївна

Викладач економічної теорії, географії

Вища, викладач-методист

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії

«спеціаліст вищої категорії»

та педагогічному званню «викладач-методист»

4

Бойчук

Тетяна

Іванівна

Кандидат медичних наук, заступник директора з навчально-методичної роботи, викладач фізіології

Вища, викладач-методист

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії

«спеціаліст вищої категорії»

та педагогічному званню «викладач-методист»

5

Бурега

Ірина

Миколаївна

Викладач педіатричних дисциплін

друга

присвоєння 

кваліфікаційної категорії

«спеціаліст першої категорії»

6

Воротняк

Інна

Дмитрівна

Викладач хірургічних дисциплін

спеціаліст

присвоєння 

кваліфікаційної категорії

«спеціаліст другої категорії»

7

Гаврилюк

Марія

Дмитрівна

Викладач фізіології

спеціаліст

присвоєння 

кваліфікаційної категорії

«спеціаліст другої категорії»

8

Галичанська

Ольга

Миколаївна

Кандидат медичних наук, викладач анатомії людини

друга

присвоєння 

кваліфікаційної категорії

«спеціаліст вищої категорії»

9

Герман

Леся

Василівна

Кандидат медичних наук, викладач акушерства та гінекології

перша

присвоєння 

кваліфікаційної категорії

«спеціаліст вищої категорії»

10

Горохов

Олександр

Ілліч

Викладач хірургічних дисциплін

друга

присвоєння 

кваліфікаційної категорії

«спеціаліст першої категорії»

11

Захарія

Віталій

Іванович

Викладач історії

вища

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії

«спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «викладач-методист»

12

Козак

Андрій

Васильович

Викладач фізичного виховання

спеціаліст

присвоєння 

кваліфікаційної категорії

«спеціаліст другої категорії»

13

Кошелєва

Наталя

Вікторівна

Викладач фізики

перша

присвоєння 

кваліфікаційної категорії

«спеціаліст вищої категорії

14

Кравчук

Наталія

Дмитрівна

Викладач медсестринство у внутрішній медицині

спеціаліст

присвоєння 

кваліфікаційної категорії

«спеціаліст другої категорії»

15

Кулик

Андрій Олександрович

Завідувач вироб-ничої практики, викладач психіатрії та наркології

друга

присвоєння 

кваліфікаційної категорії

«спеціаліст першої категорії»

16

Ластівка

 Оксана

Іванівна

Викладач офтальмології

спеціаліст

присвоєння 

кваліфікаційної категорії

«спеціаліст другої категорії»

17

Лесик

Тетяна

Анатоліївна

Викладач хірургічних дисциплін

спеціаліст

присвоєння 

кваліфікаційної категорії

«спеціаліст другої категорії»

18

Марчук

Ольга Володимирівна

Викладач офтальмології

друга

присвоєння 

кваліфікаційної категорії

«спеціаліст першої категорії»

19

Охрімовська

Аліса

Миколаївна

Викладач анестезіології та реаніматології

спеціаліст

присвоєння 

кваліфікаційної категорії

«спеціаліст другої категорії»

20

Панаськова

Марія

Ананіївна

Викладач англійської мови

спеціаліст

присвоєння 

кваліфікаційної категорії

«спеціаліст другої категорії»

21

Пижівська

Тетяна

Вікторівна

Викладач англійської мови

друга

присвоєння 

кваліфікаційної категорії

«спеціаліст першої категорії»

22

Попадюк

Андрій

Миколайович

Викладач онкології

спеціаліст

присвоєння 

кваліфікаційної категорії

«спеціаліст другої категорії»

23

Попович

Ганна

Борисівна

Кандидат медичних наук, завідувач медичного відділення №1, викладач фізіології

Вища, викладач-методист

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії

«спеціаліст вищої категорії»

та педагогічному званню «викладач-методист»

24

Собко

Олена

Тодорівна

Викладач медсестринство у внутрішній медицині

друга

присвоєння 

кваліфікаційної категорії

«спеціаліст першої категорії»

25

Тріска

Василь Олександрович

Викладач анестезіології та реаніматології

друга

присвоєння 

кваліфікаційної категорії

«спеціаліст першої категорії»

26

Тріска

Світлана Ярославівна

Голова циклової комісії акушерсько-гінекологічних дисциплін, викладач акушерства та гінекології

Вища, викладач-методист

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії

«спеціаліст вищої категорії»

та педагогічному званню «викладач-методист»

27

Ушакова

Катерина

Юріївна

Викладач основ психології та між особового спілкування

друга

присвоєння 

кваліфікаційної категорії

«спеціаліст першої категорії»

28

Швець

Неля

Вікторівна

Викладач інформатики

спеціаліст

присвоєння 

кваліфікаційної категорії

«спеціаліст другої категорії»

 

 

Головне меню

 

Дні народження

Вересень

_ПІБ

__Дата__

Колосюк Н.В.

01.09

Марчук О.В.

02.09

Апріутес С.В.

03.09

Тофан Г.Д.

04.09

Дутка Л.С.

06.09

Дончук Т.І.

08.09

Кермач І.І.

08.09

Савка Д.Р.

12.09

Симонович Л.І.

12.09

Мисинюк І.І.

19.09

Гордієнко І.К.

20.09

Новицька І.О.

21.09

Денисенко О.В.

23.09

Кузнєцова Н.М.

29.09

 

Онлайн радіо

Слушать онлайн радио

monBaner

Відео

Нові фото

x 9e4a46ab

План заходів

images rozklad

© Чернівецький медичний коледж, 2013

© Розробка/верстка: Лазоряк Василь Миколайович